Zondag 19 maart 2023

Zondag 19 maart 2023
09.30 uur: dr. Chris Vonck, Brasschaat
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Onderhoudsfonds

Onze oudste gastvoorganger komt al decennialang trouw 1 à 2 keer per jaar naar Zierikzee. Het thema van de overdenking is ‘Luister’. Chris Vonck leidt dit als volgt in: “De Vlaamse hoogleraar en psychiater Dirk de Wachteris zwaar ziek, kanker. Dit staat niet alleen te lezen in GastVrij van deze lente, maar ook in tal van andere periodieken, zowel sacraal en profaan. Niemand ontkomt aan ziekten. Niemand ontkomt aan de dood. Verschillende gekende collega’s van mij stierven in 2022 aan kanker: onder meer één van 67 jaar en een dag later één van 58 jaar. En daar sta ik dan. Ik mag enkele dagen na de dienst van zondag 83 kaarsjes uitblazen. Het is vreemd en toch is het gewoonweg vanzelfsprekend! Op het rouwprentje van college Caroline Pauwels staat ‘Volgens Einstein zijn er 2 manieren om je leven te leiden: doen alsof niets een wonder is of doen alsof alles een wonder is’.  Ik (Caroline) kies voor het tweede. Waarom zegt Jezus ‘Ik ben het licht der wereld?’ Volgens het evangelie maakt hij dit duidelijk met onder meer de woorden: zit (rustig) neer en luister. De mens leeft niet van brood alleen. Hierover meer op zondag laetare”.