Zondag 16 april 2023

Zondag 16 april 2023
09.30 uur Dra. Nel Roggeband, Tholen
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Zondag 16 april, de tweede zondag van Pasen, staat in het teken van ‘verwondering’ en ‘twijfel.’  Verwondering over wat de Bijbelverhalen ons vertellen over de dagen na de dood van Jezus en twijfel aan het historisch zijn van die verhalen. Want wat moeten wij met een verhaal dat mijlenver van onze tijd, onze belevingswereld en ons verstaan van de werkelijkheid afstaat. En toch, ondanks deze vragen, hoop ik u zondag 16 april mee te kunnen nemen op de weg van een hedendaags verstaan van het verhaal dat opgetekend staat in Johannes 20, 19- 29. Een uitleg die ook ons, mensen van deze tijd, nog het nodige te zeggen heeft.