Zondag 8 oktober ’23

Zondag 8 oktober 2023
11:00 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

‘Houvast vinden in woelige tijden’. Bijbelverhalen zijn bronnen. Bronnen van wijsheid waaraan wij ons mogen laven. Wijsheid die herkenning oproept, die verbazing wekt en die soms ook schuurt. Vaak hebben de verhalen een gelaagdheid die vraagt om dieper te lezen dan de tekst zelf. Een letterlijke lezing is dan meestal een oppervlakkige lezing. Zo ook met de verhalen van deze zondag. Twee verhalen over water. Storm op een meer, en Jezus die over het water loopt en Petrus die het ook probeert. Waterverhalen die ons richtinggevende gedachten willen aanreiken opdat wij niet ten onder gaan, niet verdrinken in alles wat er in ons leven op ons afkomt (Franck Ploum). Na de viering is er gelegenheid voor ontmoeting met elkaar in het
kerkcentrum.