Zondag 14 januari ’24

09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds

Vooruitblik 14 januari: ‘De veldrede van Jezus. Wat in het evangelie van Matteüs een hele grote tekst is die bekend staat als ‘de Bergrede’ is bij Lukas een kleine compositie op een open veld. Alle andere onderdelen van ‘de Bergrede’ staan bij Lukas versnipperd door het hele evangelie heen. Maar ook bij Lukas is dus die omgekeerde wereld die Jezus voor ogen staat een centraal thema. Heeft dat visioen ons nog iets te vertellen aan het begin van 2024? We lezen uit Lukas 7.

Vooraf is iedereen welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum vanaf 9 uur – vervallen