Overleden

Op de dag dat deze kopij wordt geschreven (zondag 3 jan.) komt het bericht binnen dat Irene Ernst-van Wingaarden, Dulve 35, is overleden op 31 december na een kort ziekbed. Irene is 75 jaar geworden. In de volgende kerkbode wordt een ‘In Memoriam’ geplaatst.