Zondag 17 mei

Het thema op deze zondag is ‘Zingen’. Dat komt nogal binnen. Het is een groot gemis bij het niet meer naar de kerk kunnen gaan. En wanneer we dat wel weer kunnen zullen we dat ook niet doen vanwege het risico op de verspreiding van virusdeeltjes. Zingen en muziek roept verbeeldingskracht op. Wat je vaak niet kunt zeggen kun je wel zingen. Het kan een visionaire kracht geven en we kunnen deelgenoten worden in de uiting van emoties, uiteenlopend van uitbundigheid tot inkeer, verstilling. In psalm 65 staat het zo mooi: “De stilte zingt u toe, o Here”. De Bijbel kent naast verhalen het zingen en musiceren in de 150 psalmen, het lied van Mirjam, de lofzang van Maria. Mensen in alle tijden raken met het zingen van individuele belevingen het collectief. Dat is verbindend, tilt op, maakt bewust van kleinheid als mens verbonden met het ‘grote’ dat wij God noemen.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.