23 febr. ’20

Deze dienst met Franck Ploum had als thema “De Bergrede”. Jezus geeft onderricht aan de menigte, geen gewone toespraak. Hoe maak je het Koninkrijk zichtbaar en hoe dit te leven? Geeft het toch een concreet programma, een route? Nee: want het is geen utopie en ja: het geeft een route aan, een weg van omkeer. Een ethische route gericht op de menigte. Het betreft niet zomaar een berg, het is Dé Berg van Mozes en de 10 Geboden en van Jezus en de Bergrede. Dit is een bemoediging om jezelf ten goede te veranderen. Jezus wil bevrijden omdat hij de klaagzang hoort en verstaat van de menigte die belast is met onderdrukking. Daarom roept hij op tot solidariteit en eenheid op weg naar bevrijding. Aan het eind van deze dienst deelden wij het teken van “Brood en Wijn” met elkaar in de kring.