Vervallen van diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

Het plan lag er om u op vrijdag 18 december een bericht te zenden over een aanmeldregeling voor de kerstviering op 25 december.
Helaas zien wij daarvan af.
De lockdown, die is ingegaan, heeft geleid tot het advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse Kerk lid van is: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief ‘personeel’).” De classispredikant van de PKN, onze regionale adviseur, adviseert zoveel mogelijk online te gaan.
De kerkenraad heeft gisteravond besloten om alle diensten/vieringen vanaf 20 december tot en met 10 januari niet door te laten gaan. 17 januari stond al gepland als een ‘geen dienst’-zondag. Het is een ingrijpend besluit omdat we in de afgelopen 3 maanden ervaren hebben hoe goed het was om na een periode van een half jaar weer opnieuw samen te kunnen komen, juist in deze coronatijd.
Echter, wij voelen onze verantwoordelijkheid om solidair te zijn met de samenleving, waarin alles erop gericht is om zoveel mogelijk thuis te blijven en zo  weinig mogelijk in groepsverband te doen.

Wij zijn blij dat wij evenals in het voorjaar en in de zomer weer kunnen kijken en luisteren naar YouTube-opnames van Franck. De Ekklesia Breda gaat dit weer mogelijk maken.

Het programma ziet er als volgt uit:
Zondag 20 december – 4e zondag van Advent
YouTube uitzending vanaf 10.30 te bekijken.
Kerstavond 24 december
YouTube uitzending vanaf 19.30 uur te bekijken.
Zondag 27 december
Geen uitzending.
Zondag 3 januari
YouTube uitzending vanaf 10.30 uur te bekijken.
Zondagen 10/17 januari

Zonder tegenbericht YouTube uitzending vanaf 10.30 uur te bekijken.

Via de homepagina van de Ekklesia (www.ekklesiabreda.nl)  kan doorgeklikt worden naar het YouTubekanaal. Het is heel jammer dat we opnieuw onze diensten/vieringen moeten onderbreken. Het zal voor iedereen een heel andere kerst zijn. Heel rustig en veel tijd voor bezinning. Na de kerstviering zouden wij de kerstbundel van de VVP uitreiken. Deze zal nu bij u thuis worden bezorgd. In deze bijzondere tijd, deze merkwaardige advents- en kersttijd, wensen wij u vrede en alle goeds!
En hopelijk zien wij elkaar weer op zondag 24 januari in de Gasthuiskerk!

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Ben Hoexum, scriba