Ventilatie kerk

Beste gemeenteleden,

De adviezen, die wij in het kader van de coronamaatregelen ontvangen, hebben onze aandacht gevraagd voor een goede ventilatie bij diensten kort na elkaar. Dat is voor ons een belangrijk punt bij onze samenkomsten van 11.00 uur. In de dienst van 9.30 uur van de Gewone Wijkgemeente is een veel grotere groep kerkgangers aanwezig dan bij ons. In overleg is daarom besloten dat de GW na haar diensten van 9.30 uur gaat zorgen voor een goede ventilatie door het openzetten van de ingangsdeuren naar de Beuze, de deur naar de gang aan de westzijde en de keukendeuren. De deur schuin onder het orgel blijft gesloten.
Het ventileren zal een klein kwartier duren. Dat betekent een tocht- en koudestroom tot 10.50 of 10.55 uur.
Om hiervan geen last te ondervinden is het wellicht verstandig om niet eerder dan 10 à 5 minuten voor elf aanwezig te zijn.

Wat het zingen betreft is het advies om dit ingetogen te doen. Maar dat doen we meestal wel.

Verder blijven onze basismaatregelen van kracht:

  • Bij binnenkomen/verlaten van en bewegen door de kerk gebruiken we een mondkapje.
  • Wij gebruiken een desinfecterend middel.
  • Wij houden 1,5 meter afstand.
  • Wij houden 3 zitplaatsen vrij tussen 2 huishoudens/alleenstaanden.
  • Wij schudden geen handen.
  • Wij drinken geen koffie in het kerkcentrum (tot nader bericht vervalt het in GastVrij vermelde rooster).

Wij sluiten dit bericht af met de zinnen van het laatste bericht:
Wij hebben eerder laten zien dat we ondanks al deze beperkingen toch goede vieringen kunnen houden.
Laten we die hoop houden voor de komende tijd!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba