Routes in de kerk m.i.v. zondag 17 oktober

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag is het verlaten van de kerk zoals in de oude situatie van voor de coronapandemie al begonnen, maar misschien nog niet zo opvallend omdat de meeste van ons naar het kerkcentrum gingen.
Het besluit van de kerkenraad om het weer zo te doen is verder genuanceerd en aangevuld door het overleg van de kerkrentmeester van de beide wijkgemeenten.
De kerkrentmeesters hebben aangegeven, dat ter voorkoming van teveel luchtstromen en koudeval rond het orgel en gezien de (zeker nu) hoge energiekosten, de volgende maatregelen van belang zijn bij het houden van onze diensten:

  1. Toegangsdeur naar Kerkcentrum aan zijpad op de knip houden houden, geen toegang, alleen vluchtdeur.
  2. Poort van zijpad naar Havenplein open.
  3. Ingang kerkzaal via deur oostzijde (Xenos).
  4. Tochtdeur in hal gesloten houden.
  5. Deur tussen kerkzaal en consistorie gesloten houden (wordt alleen gebruikt door dienstdoende kerkenraad, koster en mensen, die vanwege hun taak een vraag of mededeling hebben voor de kerkenraad in de consistorie).
  6. Uitgang kerkzaal via deur westzijde (Omoda) of deur naar gang Kerkcentrum / toiletten. Dat betekent dat na de dienst de deur naar het zijpad van het slot gaat.

Wij hopen dat door deze maatregelen de sterke temperatuurwisselingen rond het orgel, het comfort in de kerk en de hoogte van de energierekeningen zullen verbeteren.

Vanuit de kerkenraad is nog het volgende punt toegevoegd:
7. De zondagen, waarop er voor de dienst van 9.30 uur vanaf 9.00 uur koffiedrinken is, gaat van 9.00 – 9.15 uur de deur van het zijpad van het slot en vanaf 9.15 uur gaat de kerkingang oostzijde open.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba