Zondag 14 november 2021

Zondag 14 november 2021
11.00 uur dhr. Franck Ploum
Thema: herdenking overledenen
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentegids GastVrij

Wij gedenken
De dood van een dierbare is altijd ingrijpend en laat vaak diepe wonden achter. Soms komt de dood als vriend, maar vaker brengt de dood een periode van rouw en ingetogenheid met zich mee. Na verloop van tijd gaat iedereen weer haar en zijn eigen gang en dan is het belangrijk vorm te geven aan herinnering en de lege plaats in je leven. Momenten van bewust gedenken helpen. En ze blijven helpen ook al is het al jaren geleden. Deze zondag gedenken wij onze geliefde en dierbare doden. Zij die ons in het voorbij jaar zijn ontvallen binnen onze gemeente en in onze eigen levens en omgeving noemen wij bij namen. Veel meer mensen gedenken wij in hart, gedachte en stilte. We zingen liederen van troost en hoop en lezen verhalen en teksten die richting geven, weg van verdriet, zonder te vergeten.

Na afloop is er koffie en thee in het kerkcentrum.