Overige

Privacybeleid e-mail
Uw naam en e-mailadres worden uitsluitend gebruikt om op uw bericht te kunnen reageren. Daarna worden uw gegevens na zes maanden automatisch verwijderd.

Verjaardagfonds
Corrie Goudswaard-Kramp
Sloestraat 48
4301 WL Zierikzee
Tel. 0111-414067
crkramp@zeelandnet.nl

Bezoekwerk (coördinatie)
Co van der Valk
Paternosterstraat 2
4301 EG Zierikzee
Tel. 0111-414713

Organisten/Coördinatie
Giljam Bil
Poortkade 152
4302 VA Zierikzee
Tel. 0111-652539
giljambil@zeelandnet.nl

Kerkelijke ontvanger
Adri van der Schelde
Steenbank 68
4301 ZR Zierikzee
Tel. 0111-413878
administratie@hervormdzierikzee.nl

Redactie Gastvrij
Dirk Groenendijk
Steenbank 46
4301 ZR Zierikzee
Tel. 0111-415739
d.groenendijk@zeelandnet.nl

Redactie Gastvrij
Ben Hoexum
Verrenieuwstraat 44
4301 HZ Zierikzee
Tel. 0111-416817
scriba@vrijzinnigegemeentezierikzee.nl

Bloemen in de kerk
Corrie Goudswaard-Kramp
Sloestraat 48
4301 WL Zierikzee
Tel. 0111-414067
crkramp@zeelandnet.nl

Verkoop collectebonnen
Co van der Valk
Paternosterstraat 2
4301 EG Zierikzee
Tel. 0111-414713

Kerkbode (abonnementen)
Adri van der Schelde
Steenbank 68
4301 ZR Zierikzee
Tel. 0111-413878
kerkbode@hervormdzierikzee.nl

Gasthuiskerk en Kerkcentrum
Havenplein 17
Tel. 0111-412073
Verhuur: Adri van der Schelde.
Steenbank 68
4301 ZR Zierikzee
Tel. 0111-413878
administratie@hervormdzierikzee.nl

Beheer Website
Bram Wolthoorn
Tel. 0111-411340
web@vrijzinnigegemeentezierikzee.nl

Samenstelling Gastvrij
Cor Kooij
Oosterscheldestraat 35
4302 WG Zierikzee
Tel. 0111-417357
web@vrijzinnigegemeentezierikzee.nl

Diaconie IBAN: NL75 RABO 0375169873
Gemeentewerkfonds, Gemeentegids Vrijzinnige Gemeente en Kerkrentmeesters Buitengewone wijkgemeente:

  • IBAN: NL97 RABO 0357 8483 81 of
  • IBAN: NL46 RABO 0373 7336 31 t.n.v. Wijkraad kerkrentm. Buitengew. Wijk.