Zondag 24 oktober 2021

Zondag 24 oktober 2021
11.00 uur ds. Wim Jansen, Veere
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

In de dienst van 24 oktober zal ds. Wim Jansen uit Veere bij ons voorgaan. Het thema is: “Als een mot in een kaarsvlam” en hij blikt vooruit: We vieren de liefde, of liever: de LIEFDE met allemaal hoofdletters. We worden dan ook dronken van liefde, de liefde uit Hooglied 5. En de liefde als een vuur dat alles verteert, uit Hooglied 8. We lezen ook uit de eerste brief van Johannes (4:12 e.v.), dat God liefde is – maar is liefde ook God? We lezen een fragment over de liefde uit Nader tot U van Gerard Reve. Dat laat een copernicaanse wending zien in ons denken over God en liefde. We zien ook een schitterende tekst over de Lievde van een kind van 6! Wat doet liefde dan met een mens? Hoeveel kracht, vreugde, leven, licht heeft de liefde in zich? Ook Rumi, Etty Hillesum en Eugen Drewermann komen nog langs. En wat hebben die baardagaam en die witte kater ermee te maken?

Zondag 31 oktober 2021

Zondag 31 oktober 2021
09.30 uur dhr. Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds
Vanaf 09.00 uur: koffie/thee

Op zondag 31 oktober is onze eigen voorganger Franck weer in ons midden, de dienst begint dan om 09.30 uur. U bent vooraf, dus vanaf 09.00 uur welkom om een kopje koffie of thee te drinken.
De dienst zal in het teken staan van de Broodverhalen. Deel uit wat je hebt en kijk wat er gebeurt. Denk niet onmiddellijk in geld en kosten in “wie gaat dat betalen” of in “wat levert het ons op”. Dat zijn gedachten die beperken, die tegenhouden, die er voor zorgen dat er niets gebeurt. Het Marcusevangelie telt maar liefst 3 broodverhalen, vertellingen waarin brood gedeeld wordt en er meer dan voldoende blijkt te zijn, ondanks een dreigend tekort. De verhalen laten zien dat ons gangbare denken  veelal passiviteit tot gevolg heeft en ze nodigen ons uit om te gaan kijken en denken vanuit waarden. De schriftlezingen zijn uit Marcus 6, 30-44; 8, 1-9 en 8, 13-21.