Zondag 9 mei 2021

Zondag 9 mei 2021
09.15 – Myrthe Leijdens uit Burgh
Collecten:  1e Diaconie 2e Kerkrentmeesters

9 Mei kunnen wij elkaar dus weer ontmoeten en is ds. Myrthe Leijdens onze voorganger. Myrthe meldt dat zij het eervol vindt om dit feestje met ons te mogen vieren! Wij kennen haar nog uit haar periode te Burgh als vaste predikant, en ook was zij “achtervang” voor Klaas.
Haar vooruitblik op de dienst: “Uitgangspunt van deze viering is de beeldspraak van de wijnstok. We bekijken een voorbeeld in het Oude Testament, om daarna beter zicht te krijgen op de nieuwe toepassing in het Nieuwe Testament, als evangelist Johannes Jezus laat zeggen: “Ik ben de ware wijnstok.” De vrijheid waarmee de beeldspraak toen werd aangepast, nodigt ons uit om met eenzelfde vrijheid de beeldspraak aan te passen naar onze tijd”