Zondag 29 mei 2022

Zondag 29 mei 2022
09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

Vieringen 22 en 29 mei: In aanloop naar het feest van Pinksteren twee vieringen over geestkrachtige mensen. Aangeraakt door het visioen van een nieuwe wereld en vol van geestkracht baanden ze nieuwe wegen en moesten daar ook een hoge prijs voor betalen.

Zondag 29 mei – Dorothé Sölle: In deze viering lezen we teksten van Dorothee Sölle. Zij voelde zich sterk verbonden met de positie van de vrouw en met Latijns-Amerika. Ook de zoektocht naar nieuwe taal speelt een rol in haar werk en leven. De teksten van Sölle ademen sterk de politieke theologie, maar naast maatschappelijk engagement is er ook altijd een ander element in haar theologie te ontdekken, de dimensie van de mystiek. ‘Zonder mystiek verzandt verzet in cynisme. Zonder mystiek houden we het verzet niet vol.’, aldus Sölle. Vooraf staan we vanaf 9.00 uur de koffie en thee klaar.

Liturgie ‘Op weg naar Pinksteren’