Zondag 25 juli 2021

Zondag 25 juli 2021
9.30 uur: mevrouw Lieke Bosveld, Zierikzee
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Onderhoudsfonds

Vooruitblik 25 juli: ‘Vasthouden en loslaten’ is het thema op deze zondag. Lieke schrijft: “Wij mensen houden ons graag vast aan oude rituelen, mooie gewoontes en dierbare mensen. En als het moment komt dat wij meer en meer moeten gaan loslaten: onze baan, ons huis, onze gezondheid en uiteindelijk ons leven of dat van familie of vrienden, dan is dat vaak moeilijk.
Vasthouden is voor ons makkelijker dan loslaten. In allerlei opzichten.
De bijbel geeft ons prachtige voorbeelden van zowel het goede vasthouden als wel van het dierbare loslaten”.

Tot slot: Een hartelijke groet aan alle lezers.

Franck Ploum