Zondag 26 juni 2022

Zondag 26 juni 2022
09.30 uur: de heer Franck Ploum, viering met brood en wijn
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentegids GastVrij

Vooruitblik 26 juni: De brief van Jacobus staat bekend om de verbinding tussen wat je zegt te geloven en wat je in je leven doet. Waarin wordt geloven nu het meest zichtbaar: in je belijden of in je daden? Geheel in de lijn met profeten als Amos en Micha trekt de schrijver van leer tegen de rijken met hun patserig gedrag, de oligarchen met hun jachten en villa’s, zij die zich aan de armen niets gelegen laten liggen, sterker nog: aan de hele samenleving niet, want als ze belasting kunnen ontduiken dan doen ze het. Zoals Rutger Bregman in Davos bij de bijeenkomst van de allerrijksten die met helikopters aan kwamen vliegen om te praten over de armoede in de wereld, zei: “het probleem is makkelijk op te lossen, je hoeft er niet lang over te praten. Jullie moeten belasting gaan betalen, dan is er geld genoeg voor iedereen!” De Jacobusbrief, een brief over je verantwoordelijkheid nemen. We lezen uit de brief en delen brood en wijn, maaltijd van solidariteit!

Ook na deze viering welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum.

Tot slot: een hartelijke groet aan alle lezers.

Franck Ploum