Zondag 24 april 2022

Zondag 24 april 2022
11.00 uur: de heer Franck Ploum, viering met brood en wijn
Collecten:
1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentegids GastVrij

Zondag 24 april
Franck neemt ons mee in het thema ‘Onderweg naar Emmaüs’ en schrijft: “Het oude verhaal van de twee op weg van Jeruzalem naar Emmaüs is een verhaal dat sterk tot de verbeelding spreekt. Het is een verhaal met vele lagen en thema’s en ontvouwt zich als een leerhuis waarin de bevrijdende kracht van de Schrift ter sprake komt en waarin het breken en delen van brood tot inzicht leidt. Gevangen zijn in verdriet en teleurstelling. Ieder mens kent momenten waarin de pijn het wint van de hoop en het verdriet van de toekomst. Hoe vinden we dan de weg terug? Wie of wat geeft ons inzicht en uitzicht?”

Ook dan is er na de viering weer gelegenheid voor onderlinge ontmoeting met een kop koffie of thee in het kerkcentrum.

Liturgie – Emmausgangers