Zondag 22 mei 2022

Zondag 22 mei 2022
11.00 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Onderhoudsfonds

Vieringen 22 en 29 mei: In aanloop naar het feest van Pinksteren twee vieringen over geestkrachtige mensen. Aangeraakt door het visioen van een nieuwe wereld en vol van geestkracht baanden ze nieuwe wegen en moesten daar ook een hoge prijs voor betalen.

Zondag 22 mei – Martin Luther King: We lezen teksten van de charismatische leider dominee Martin Luther King. Hij was tweede helft van de vorige eeuw voortrekker van de protestbeweging van zwarte Amerikanen tegen racisme, achterstelling en segregatie. Hij pleitte in navolging van zijn grote voorbeeld Gandhi in India voor vredelievend en geweldloos protest. Hoewel veel bereikt is, ook in de tijd van M.L. King al, gaat de strijd tot op vandaag door. De Black Lives Matter beweging is daar een voorbeeld van. Na de viering bent u van harte welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum.

Liturgie