Zondag 21 november 2021

Zondag 21 november 2021
9.30 uur: mevrouw Lieke Bosveld, Zierikzee
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Lieke kiest als thema: ‘Het juiste spoor’. Zij leidt dit als volgt in: “Het spoor als metafoor in ons leven. Wie wel eens met de trein reist, ziet, vooral op een groot station, veel sporen naast elkaar lopen.
Maar welk spoor moet je hebben? Wat is jouw spoor en is dat wel het juiste spoor, het spoor dat je naar je bestemming brengt? De bijbel als spoorboekje?”