Zondag 20 september 2020

9.15 uur: mevrouw Lieke Bosveld, ZierikzeeCollecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik 20 september: Het thema van deze dienst is “Eb en Vloed”. Lieke schrijft hierover: “Van de zee kennen we allemaal de eb- en vloedbeweging.
Maar ook in ons eigen leven kan het soms eb zijn, soms vloed. Is vloed overvloed of overstroomt de vloed ons zodat we erin omkomen? En wat betekent eb dan in ons leven? De bijbel heeft prachtige voorbeelden, zowel van eb als van vloed in een mensenleven. En leert ons hoe we daarin, samen en alleen ons pad kunnen vinden”.