Zondag 17 april 2022

Zondag 17 april 2022
9.30 uur: de heer Franck Ploum (uitzending radio Schouwen-Duiveland)
Collecten: 1ste Paascollecte 2de Kerkrentmeesters

Zondag 10 april 11.00 uur – Pasen
Geen opstaan zonder vallen. Na het lijden vieren we Pasen. Pasen is het feest van de opstanding, een dag van nieuw leven dat steeds weer voortkomt uit wat schijnbaar dood lijkt te zijn. Vanouds is Pasen dan ook een lentefeest: uit de dood gewaande takken en de koude dorre grond, komt onstuitbaar nieuw leven tevoorschijn. Na de bevrijding uit de slavernij in Egypte kunnen de Joden dit lentefeest niet meer vieren zonder de bevrijding te gedenken, stil te staan hoe ze zelf als volk van dood naar leven trokken. Jezus-volgers zijn dit Pesachfeest blijven vieren en hebben er opstandingsverhalen aan gekoppeld: deze gekruisigde en vermoorde messias is sterker dan de dood, zijn geestkracht leeft voort in allen die zijn weg van bevrijding gaan. Pasen, verhalen over dood en opstanding, over vallen en opstaan, over wat dood maakt en wat tot leven strekt (Franck Ploum).”
Helena komt met Franck mee om te zingen. Vooraf vanaf 9.00 uur is er koffie en thee in het kerkcentrum.

Vooraf vanaf 9.00 uur is er koffie en thee in het kerkcentrum.

Liturgie Pasen 2022