Zondag 13 juni 2021

Zondag 13 juni 2021
09.15 – mw. Marianne Zandbergen, Middelburg
Collecten:
1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Marianne Zandbergen kiest als thema ‘ …worden als een kind…’. Korte inhoud: “Aartsvader Abraham is een bekende figuur uit het Oude Testament. Hij werd op vele schilderijen afgebeeld. Maar hoe was hij als vader voor zijn kinderen, beter gezegd zijn zonen? In het Oude Testament werd er met kinderen niet erg zachtzinnig omgesprongen. Dat is ook te lezen in het – aan koning Salomo toegeschreven – Bijbelboek Spreuken. Jezus daarentegen stelde dat we een voorbeeld konden nemen aan kinderen. Hoe gaan wij eigenlijk met kinderen om?” (Marianne Zandbergen).