Zondag 12 december 2021

Zondag 12 december 2021
9.30 uur: dhr. Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds
Uitzending Radio Schouwen-Duiveland

3e Advent – Messiasverwachting
De messiasverwachting speelt een belangrijke rol in het jodendom. Overal in de bijbel, en vooral bij de profeten wordt die verwachting uitgesproken en omkleed met beelden. In de eerste eeuw voor en eerste eeuw van onze jaartelling – en dus ook in de tijd van Jezus – speelde de verwachting van verlossing en bevrijding door de Messias een prominente rol. Er waren dan ook veel messiaanse bewegingen in die tijd, groepen die, al dan niet gewapend, de strijd aan wilden gaan met bezettende machten en zo de weg voor die terugkeer van de messias wilden bewerkstelligen en bespoedigen.
Door de jonge kerk en zeker ook door de latere christelijke kerken is die messiasverwachting exclusief gekoppeld aan Jezus. In de adventtijd staan we stil bij de betekenis van die Messiasfiguur. We lezen diverse teksten over de messiasverwachting.