Zondag 12 september 2021

Zondag 12 september 2021
11.00 – dhr. Franck Ploum
Thema: Leven van een visioen
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Verjaardagsfonds

Vooruitblik 12 september ‘Leven van een visioen’: In tijden van onrust en onzekerheid zijn er veel onheilsprofeten die onzekerheid aanwakkeren. Maar er zijn ook altijd mensen die opstaan en pogingen doen om mensen weer grond onder de voeten te geven. Soms door ze de weg te wijzen naar toekomst en soms door mensen te wijzen op waar hun wortels liggen, waar ze vandaan komen. In de bijbel vinden we leiders die passen bij beide strategieën. Twee personen die vooral gepoogd hebben mensen terug te brengen bij hun wortels waren Ezra en Nehemia. Ze lanceerden een project, dat je kunt kenschetsen als de ‘Thora-republiek’, een gebied waarin geleefd wordt naar de leefregels van Mozes. Dat moest een einde maken aan alle verdeeldheid en het heersen van de ene groep joden over de andere groep joden. Wat kunnen we van dit verhaal leren? Is het nog actueel? Is het eigenlijk wel mogelijk, zo’n land waar alles ten goede keert? We lezen uit Nehemia 7 en 8.

Tot slot: een hartelijke groet aan alle lezers.

Franck Ploum