Zondag 11 juli 2021

Zondag 11 juli 2021
09.30 – dhr. Franck Ploum
Collecten: 1e Diaconie 2e Kerkrentmeesters

Vooruitblik 11 juli: Een geliefde psalm vol geborgenheid en intimiteit “uw schepping in hart en nieren, mijn gaan en staan zijn gekend”. Een psalm over hoe je je als mensen gedragen mag weten en hoe dat “geliefd en gekend zijn” je gaan en staan in het leven beïnvloedt. Tegelijk is het een psalm vol vragen: want wie ben ik? En kan ik mezelf wel kennen, laat staan dat een ander me door en door kent? Wat betekent dat: gekend zijn?