Zondag 10 april 2022

Zondag 10 april 2022
11.00 uur dhr. Franck Ploum
Collecten: 1e Kerkrentmeesters 2e Bloemenfonds

Zondag 10 april 11.00 uur – Palmzondag
Op de drempel van de Stille Week wordt vanouds stilgestaan bij de aankomst van
Jezus in Jeruzalem. Een aankomst die beschreven wordt als een uitbundige en
feestelijke intocht waarbij mensen Jezus stonden te begroeten als bevrijder en
verlosser uit hun benarde situatie. Maar iedereen weet hoe het verhaal verder gaat,
de juichende massa maakt plaats voor een schreeuwende menigte, ‘halleluja’
wordt ‘kruisig hem’. Zoals eens de muziek op de zinkende Titanic moest blijven
spelen, zo is het ook feest op Palmzondag. Er wordt gevierd, maar het mes zit
reeds in de rug. Is dat eigen aan mensen: het naderende onheil niet te willen zien?
Wegkijken van wat komen gaat of reeds begonnen is en doen alsof er niets aan
de hand is? Blijven consumeren terwijl we zien hoe de aarde ten onder gaat?
Genoeg stof tot nadenken op de eerste dag van een bijzondere week.

Na de viering bent u van harte welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum.


Liturgie Palmzondag 10 april ’22