Zondag 8 mei 2022

Zondag 8 mei 2022
11.00 uur: mevrouw Nel Verburg, Den Haag
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Zondag 8 mei: ‘Omkeren’ is het thema van zondag 1 mei. In de viering staat het verhaal over de leerlingen van Jezus die naar Emmaüs gingen centraal. Diep teleurgestelde mensen die zich afzonderden van de andere leerlingen. Tot zij een vreemdeling herkenden en begrepen dat zij terug moesten. Een verhaal dat ons laat zien dat we nooit alleen op weg zijn (Nel Verburg).”

Dit verhaal kent veel lagen. Waarschijnlijk worden er andere accenten gelegd dan in de viering van 24 april. Na de viering is iedereen welkom op de koffie en thee in het kerkcentrum.

Liturgie