Zondag 10 oktober 2021

Zondag 10 oktober 2021
11.00 uur – dhr. Franck Ploum
Thema: Startzondag
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Onderhoudsfondsfonds
Muzikale medewerking: klarinetgroep ‘Kwartezz’

Vooruitblik: Op deze zondag geven we officieel het startschot van het nieuwe seizoen. We staan stil bij de betekenis van ons gemeente-zijn en kijken vooruit: wat staat ons te doen? Hoe ziet de toekomst van de vrijzinnigheid eruit? Wat betekent het om in deze tijd een kleine gemeenschap te zijn die vasthoudt aan dat oude steeds weer actuele verhaal van de bijbel en alles wat daaruit aan cultuur, kunst en literatuur is voortgekomen? Na de viering is er een startprogramma tot plm. 13.00 uur waarin we samen vooruitkijken, plannen maken, een lied zingen (Franck Ploum).

Gesprek met gemeente 10 oktober: Graag herinneren wij u aan de oproep in de laatste GastVrij om met elkaar van gedachten te wisselen over ons gemeente-zijn. Na de viering kunnen wij elkaar ontmoeten met koffie, broodjes en een gesprek met elkaar. We willen ons bezinnen op de vraag hoe wij ons kleine gemeente-zijn kunnen continueren. Wat is daarvoor nodig? Wie kan er meedoen? Kunnen taken binnen de kerkenraad ook voor een deel buiten de kerkenraad worden gedaan? Van onze zes kerkenraadsleden zijn er drie 75+. Nu zegt leeftijd niet alles. Het is geen graadmeter voor vitaliteit. Iedereen is volop gemotiveerd. Toch is het wel een statistisch gegeven dat dit zomaar kan veranderen en het gevoel, dat het er toch wel iets meer op aankomt, leeft ook. Qua leeftijdsopbouw vertoont de gemeente eigenlijk hetzelfde beeld als de kerkenraad.  Daarom is het wijs om hierover samen na te denken.
En daarom bent u van harte welkom aanstaande zondag!