Zondag 5 september 2021

Zondag 5 september 2021
09.30 – Drs. Nel Roggeband – Baaij, Tholen
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik: Centraal staan 2 teksten over vrouwen. Een uit het Eerste of Oude Testament, Numeri 27 : 1 t/m 11 en een uit het Tweede of Nieuwe Testament, Marcus 7: 24 t/m 30. Het zijn twee teksten waarin vrouwen centraal staan. Voor mij als feministisch theologe en oudtestamentica belangrijke teksten, omdat ze laten zien dat Paulus met zijn stelling: “vrouwen moeten in de gemeente zwijgen” (1 Kor.14) eeuwenlang onterecht op Bijbelse gronden de positie van vrouwen in kerk of gemeente heeft ondergraven.