Zaterdag 25 december 2021

Zaterdag 25 december 2021
9.30 uur: de heer Franck Ploum, met medewerking van klarinetensemble ‘Kwartezz’
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters
Het thema van de kerstviering is ‘Hergeboorte’

Franck schrijft: “Met kerst vieren we niet zozeer de geboorte van Jezus, eerder proberen we onszelf weer te enten op de levensweg die Jezus ging. In die zin zou je kunnen zeggen dat het met kerst eerder gaat om onze eigen hergeboorte dan om de geboorte, ooit, van de man die zo velen tot beeld en voorbeeld is geworden. Als we niet opletten blijft het een verhaal van toen en daar. In plaats daarvan worden we uitgenodigd om het verhaal in onszelf geboren te laten worden. We zingen het uit, we horen verhalen van nieuw begin en terugkeer van het licht. En we horen over geboorte en hergeboorte in ons. We lezen uit Romeinen 8, Lukas 2 en Johannes 1”.