Vrijdag 15 april 2022

Vrijdag 15 april 2022
19.45 uur: mevrouw Marianne Zandbergen, Middelburg

Jezus in de Hof van Olijven – Eugène Delacroix 1861

Vooruitblik 15 april: Marianne gaat ons voor in de Vesper op Goede Vrijdag.

Thema: ‘…in de aanloop naar het kruis….’. Marianne leidt dit thema in: “We leven in onzekere tijden. Eerst de coronacrisis en nu de oorlog in de Oekraïne. De toekomst kan mogelijk nog voor andere onaangename verrassingen zorgen. Maar was ons leven vroeger zo zorgeloos…

….of lukte het ons beter om ons lijden te negeren, door bijv. afleiding te zoeken? We gaan ons verdiepen in het lijden, hoe het ontstaat en hoe we het kunnen verminderen. Want lijden is onontkoombaar,…maar het kan ons dichter bij onszelf en elkaar brengen. Zo worden we innerlijk sterker en ervaren meer vreugde. Het is een korte viering, met teksten en orgelspel.”