Overleden

Maatje Bergmans-van der Wielen is op 22 juli overleden in de leeftijd van 86 jaar. Tot aan haar opname vier jaar geleden in de “Cornelia” woonde ze met haar man Hans op Jannewekken 15. In de volgende kerkbode (eind augustus/begin september) wordt een ‘In memoriam’ geplaatst.